הוראות החוק

החל מ-60 ש”ח בחודש והמידע החיוני מגובה באופן אוטומטי, מוצפן ומאובט
(הגנה פיסית ותוכנתית). גיבוי מרוחק – פוליסת הביטוח לשרידות העסק שלך !
 

מה זה גיבוי מרוחק ?                                    למחירון נפחי גיבוי – הקישו כאן

גיבוי מרוחק מאפשר לגבות את המידע הארגוני לאתר גיבוי חיצוני ומאובטח בענן.

מערכת הגיבוי המרוחק מותקנת על המחשב של הלקוח ומגבה מדי יום את המידע שהשתנה או התווסף. הגיבוי מתבצע על פי הגדרות דינאמיות שקובע הארגון כגון מה לגבות ומתי.


המערכת מגבה את המידע לאתר גיבוי חיצוני ומאובטח בענן ומבטיחה אחזור פשוט במקרה של משבר מידע.

הגורמים למשבר מידע.

תקלה כלשהי בדיסק הקשיח, וירוסים או תוכנות זדוניות לסוגיהן, כמו גם מקרים של שריפה או סתם טעות אנוש הן דוגמאות נפוצות לאובדן מידע חיוני. כשמקרים כאלה מתרחשים, יורדת לטמיון עבודה של שבועות ואף חודשים רבים. ההגנה הטובה ביותר מפני אסונות כאלה, היא לדאוג למספר עותקים של המידע החיוני, כשלפחות עותק אחד נמצא במקום מרוחק מהאתר הראשי. זהו העיקרון הבסיסי בכל אסטרטגיית גיבויים.

מנהלים את הנהלת החשבונות בעסק באמצעות תוכנה? אובדן מידע כתוצאה מקריסת חומרה ואובדן נתונים אינה פוטרת אתכם כנישומים ואף קיימת התייחסות רשמית של שלטונות המס לנושא באופן מיוחד הכוללת הנחיות ספציפיות בנוגע לניהול גיבוי נתונים .

להל הוראות מס הכנסה המתוקנות משנת 2004:

2.7.2. דרך השמירה וגיבוי המערכת הממוחשבת ( הוראה נוספת לעניין שמירת מערכת החשבונות הממוחשבת נקבעה בסעיף 25 (ו)( 1 להוראות והיא מתייחסת לדרך שמירת מערכת החשבונות הממוחשבת כולה בידי כלל הנישומים. לפי הוראות הסעיף, מערכת חשבונות ממוחשבת חייבת להישמר באמצעי אחסון ממוחשב כלשהו (כגון כונן קשיח, תקליטור, תקליטון, קלטת גיבוי וכיוב’).

יש להדגיש כי מערכת חשבונות ממוחשבת כוללת את בסיס הנתונים, התוכנה, טבלאות עזר ואמצעי האחסון הממוחשבים.

בנוסף, לפי סעיף 25 (ו)( 2) להוראות ניהול פנקסים, על כל נישום המנהל מערכת חשבונות ממוחשבת וללא כל קשר לקיומם של מסמכים ממוחשבים מוטלת החובה לבצע גיבוי שוטף של מערכת החשבונות הממוחשבת שלו בשבוע הראשון בכל רבעון של שנת המס.

כיוון שהגדרת מערכת חשבונות ממוחשבת כוללת גם את התוכנה ותוכנה אינה יכולה לגבות את עצמה, הגיבוי השוטף יכלול רק את הנתונים המנוהלים באמצעותה, אולם אין זה מבטל את הצורך לגבות גם את התוכנה.
הוראה זו נועדה לצמצם את הפגיעה בנישומים אשר מערכת החשבונות הממוחשבת שלהם אינה זמינה כתוצאה מוירוסים, כשלים טכניים או חבלה כלשהי. דרישת הגיבוי תאפשר לפקיד השומה לקבל את הנתונים מהגיבוי האחרון שנערך ולהימנע מהצורך לקבוע שומה לפי מיטב שפיטה.

2.7.3 . מקום שמירת הגיבויים
בהתאם לאמור בסיפא של סעיף 25 (ו)( 2) להוראות, על הגיבויים למערכת החשבונות הממוחשבת, לרבות המסמכים הממוחשבים, להישמר במקום השונה מהמקום הרגיל בו מוחזקת מערכת החשבונות הממוחשבת של הנישום, וכפי שהודיע על כך הנישום בכתב לפקיד השומה. הכוונה בהוראה זו היא שמירה בכל מקום אחר אשר מוגן מנזק שיתרחש במקום השמירה העיקרי. לצורך כך גם כספת חסינת אש במקום העסק עונה
להגדרה זו.

הגיבויים יישמרו, ככל שמדובר בהכנסה שהופקה בישראל או באיזור, למעט הכנסה 5) לפקודה (הכנסה של חברת משלח-יד ) אשר רואים אותה כמופקת בישראל לפי סעיף 5 זרה) – במקום כאמור שהוא בישראל או באיזור בלבד.

          מאפיינים עיקריים של שירות הגיבוי המרוחק שלנו

 • גיבוי מרוחק כל המידע שהתווסף באותו היום לשרתי גיבוי יעודיים הממוקמים בחוות שרתים מאובטחת
 • נתוני הגיבוי בענן מאוחסנים ב 2 Data Centers המאורחים ב012 וממוקמים פיזית ב 2 אתרים שונים
 • דוח גיבוי מפורט נשלח במייל לכל המכותבים בסיום כל גיבוי
 • ממשק אינטרנטי המאפשר ניהול מרוכז של כל פעולות הגיבוי
 • אפשרות לשחזור מידע באמצעות האינטרנט מכל מקום ובכל רגע
 • אפשרות לגיבוי הדואר האלקטרוני, כוללOutlook, Thunderbird, Eudora, Windows Mail
 • תמיכה בגיבוי קבצים מכל הסוגים
 • ממשק משתמש בעברית ובמספר רב של שפות נוספות
 • בכל שינוי קונפיגורציה ו/או שחזור מידע נשלח מייל אוטומטי כחלק ממערך בקרת הגיבוי
 • תמיכה טכנית של צוות התמיכה של Webox לכל לקוח
 • תמיכה במערכות ההפעלה הנפוצות כולל Windows, Linux, Mac OS X, Solaris
 • ניהול לוג מפורט של כל פעולה במערכת הגיבוי
 • אפשרות לניהול היסטוריית הנתונים (דורות גיבוי)
 • כל המידע מאובטח ומוצפן באמצעות אלגוריתם Twofish 128Bit,
 • המערכת מאפשרת הגדרת תזמון אוטומטי לגיבוי ללא תלות בגורם אנושי
 • שרתי הגיבוי המגבים את הנתונים משתמשים ביכולות clustering (אשכולות)
 • רמת הזמינות ויתירות גבוהה של המידע הנשמר על מס’ התקני אכסון

הבהרה חשובה:אמנם קיימים בעולם שירותי גיבוי חינמיים כגון: DropBox | SkyDrive | Asus WebStorage אך עם זאת, חשוב לדעת כי כאשר מדובר בגיבויים עסקיים, אין תחליף לגיבוי בשרתים הממוקמים בארץ, המאפשרים גישה מהירה, מאובטחים ומספקים תמיכה אמיתית בעת צרה ואף עומדים בתנאי המחוקק בנוגע לאחסון מסדי נתונים.